Historik

Föreningen Kashumbiliros Vänner bildades i Helsingborg i mars 2007. Den tog vid efter ett så kallat partnerskap under åren 2003 – 2006 mellan Kashumbiliros pastorat i Kageraregionen i nordvästra Tanzania och tre församlingar i Lunds stift, nämligen Perstorps, Helsingborgs S:a Maria och Östra Torns i Lund. Under dessa år genomfördes olika projekt som byggande av vedbesparande spisar, startande av plantskola, anskaffande av böcker till skolor, byggande av latriner, mikrolån till småprojekt, byggande av prästgård. Man lät det också vara viktigt  med skapandet av personliga kontakter med ömsesidiga besök. Många av dem som via sina församlingar var engagerade i detta valde sedan att fortsätta i annan form och tog initiativ till bildandet av vänföreningen.

Senast ändrad lördag, 15 juni 2013 11:20
lördag, 06 september 2008 11:41
Mer i denna kategori: « Vår verksamhet Gåvor »